Svenska Naturtak´s produkter

Svenska NaturTak AB är främst verksamma inom området gröna tak. Målet är att förse Sveriges tak och väggar med hållbar växtlighet av hög kvalitet. Naturligtvis odlar vi våra sedum och ängsmattor själv i Skåne vilket vi ser som det enda rätta alternativet för att värna om miljön, lokalproducerat!

Vi är stolta odlare och leverantörer av sedum och ängsmattor sedan 2011. I dagsläget har vi utökat vårt sortiment och våra samarbeten vilket gör att vi kan erbjuda Er ett större urval av produkter och möjligheter till individuella lösningar.