Växtvägg |
 
     
 Växtvägg

Optigreen "Wall Garden" systemlösning gör fasader och väggar inom och utomhus till "gröna" miljöer på ett enkelt och hållbart sätt.

Fördelar med gröna väggar är:

- Massor av oanvända potentiella ytor ger goda skäl till gröna fasader och väggar.

- Skapar ett speciellt blickfång med många alternativa mönster som ger ett "visitkort".

- ljudisolering och minskning av ljudreflektioner.

- Förbättringar av det urbana klimatet och miljön.

- Minskning av stark värme och smog.

- "Skyddskåpa" för byggnaden och luftkonditionering: Kylande effekt på sommaren, isolerande effekt på vintern.

- Filtrering av skadliga ämnen.

- Avskiljning av CO2 och produktion av syre.

- Regnvattenåtervinning och därmed lindrigare påfrestningar på avloppsnätet.

- Ökar mångfalden av arter i städerna.

- Livsmiljö för fauna och flora.

- Mycket enkel installation."Wall Garden" systemlösning är ett fasadmonterat grönt system som bygger på ett substratbasis utan jordanslutning. Basen i Optigreen "Wall Garden" systemlösning är det substratfyllda aluminiumkassettsystemet som levereras fyllda med substrat och på begäran färdigplanterade. De horisontella upphängningsskenorna skruvas fast på väggen innan fasadelementet kan hängas upp.Underhåll


Fasad-baserade grönytor som inte har kontakt med jorden behöver ett permanent vatten- och näringstillskott. Optigreen erbjuder ett bevattningssystem med integrerad näringsämnesdoserare som försörjningskälla.
Ett datorstyrt cirkulationssystem har mycket god effektivitet för att hålla färskvattenförbrukning till ett minimum då det används fuktsensorer för att mäta fuktigheten i underlaget. Denna styr sedan vatten via droppslangar när det behövs och stänger av när den inte behövs. Överflödigt vatten kommer att samlas upp i en dräneringskanal och förs sedan effektivt och obemärkt in i en uppsamlingstank för att återanvändas alternativt avledas till avlopp. Regnvatten från takytor kan även användas för bevattning.Egenskaper


Material Aluminium
Färg Natur, lava-brun, resp. RAL
Höjd * 100 cm
Bredd * 60 cm
Djup * 6 cm (plus 3 cm upphängningsskena)
Vikt * 50 kg (0,5 kN) / kassett **
83 kg (0,83 kN) / m² **

* Mått och vikt på standard element.
Andra byggrelaterade dimensioner möjligt.
** Vattenmättad
Läs mer...

För vidare information om växtvägg: 

  


 
     
Optigreen växtvägg  

 
   
    
All photos copyright © by Optigreen
Site hosted and created by bafox