Trädgårdstak betraktas som ett Intensivt grönt tak, dessa taktyper återskapar naturen till ett maximum inom takodlingar.

Detta system erbjuder ett stort urval buskar, träd, blomsterplanteringar och gräsmattor oftast utformat för att användas som trädgårdar. Kräver bevattning och regelbundet underhåll.

Ett Intensive grönt tak uppbyggnad spänner sig från 250-1000mm djupt substratlager, vikt från 320kg/m2 och uppåt.


Egenskaper

-Intensivt gröna taksystem

-Används som traditionella trädgårdar

-Gräsmattor, uteplatser, buskar och träd går att anlägga

-Bra isoleringsförmåga

-Maximal återskapning av naturen


Teknisk data

Vikt: 320-680 kg/m2

Tjocklek: 260-600mm

Takets lutning: 0-5° (0-9%)

Vegetationstyp: Buskar-vedartade växter-gräs

Avrinningskoefficient: 0,2

Nederbördsmagasin ca. 110-160 l/m2


Läs mer...

För vidare information om Trädgårdstak:


Trädgårdstak

(pdf 4.26MB)

All photos copyright © by Optigreen

Ett stort urval av växter är möjliga att plantera, hör gärna av er om ni har förfrågningar. 

Svenska Naturtak substrat avsett för flera lagers uppbyggnad med hög lagringskapacitet för vatten, hög vattengenomsläpplighet och bra luftporvolym.


Optigreen filter matta typ 105

Förhindrar fina partiklar att nå ner till dräneringslagret.


Optigreen inspektionsbrunn.


Optigreen dräneringsskiva

type FKD 60 BO (60mm)


-Effektiv dränering av regnvattnet


-Förhindrar vattensamlingar på låglutande tak samt på tak med långa dräneringavstånd


- Lätt uppbyggnad med hög dräneringskapacitet


- Fylld med Perl 8 / 16.


Optigreen skyddsmatta

typ RMS 500

Förhindrar skador på rotskyddslager eller takmembran.