Våra olika taklösningar

Siffrorna anger taklutningen i grader