Egenskaper

-Kostnadseffektiv kombination av gröna tak och solceller.

-Självbärande systemet.

-Inga ingrepp i tätskiktet behöver göras.

-Högre uppbyggnad av solcellsmoduler för att undvika skuggning.

-Vegetation även under modulerna.

-Kräver lågt underhåll.

-Testad i vindtunnel.


Teknisk data

Vikt: från 200kg/m2

Bygghöjd: från 120mm

Takets lutning 0-3°

Vegetationstyp: Sedum och örter

Avrinningskoeffcient: 0,4-0,5

Nederbördsmagasin från 25 liter/m2
Solpaneltak

(pdf 1.32MB)

(pdf 337kB)

(pdf 4.26MB)

All photos copyright © by Optigreen

Exempel på användbara växter

sedum och örter

Botaniska namn

Sedum-Örter

Handelns namn

Färgkulle

Blåklocka

Chartreusenejlika

Rödfibbla

Gråfibbla

Klippnejlika

Fingerört

Pinpinell

Såpnejlika

Vit fetknopp

 

Kantig fetknopp

 

Stor fetknopp

Kaukasiskt fetblad

Spindelvävstaklök

 

Bergstaklök

Timjan

 

 

 

Anthemis tinctoria

Campanula rotundifolia

Dianthus carthusianorum

Hieracium aurantiacum

Hieracium pilosella

Petrorhagia saxifraga

Potentilla verna

Sanguisorba minor

Saponaria ocymoides

Sedum album Coral Carpet

Sedum sexangulare "White Tatra"

Sedum reflexum

Sedum spurium

Sempervivum arachnoideum

Sempervivum montanum

Thymus serpyllum

 

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

-

 

-

-

-

 

-

-

 

 

 

Sedumskott alt sedummatta

 

-Innehåller upp till olika 8 sorter och diverse örter.

 

Svenska Naturtak substrat.


-Ett substrat med hög vattenlagringsförmåga och stor porvolym.


Solcellspaneler


- Optimal storlek på panelerna är 1600-1680mm


- Svenska Naturtak erhåller ej paneler


Optigreen solpanelsställ "Sun Root 15"


- Enkel installation för solcelspaneler med mått 1600-1680mm

pdf (30.6kB)

Optigreen dränerings och vatten hållande system FKD 25

 

- Effektiv förmåga att dränera sig på överskottsvatten

 

- Förhindrar vattensamlingar på låglutande tak.

 

- Vattenhållande, ger växterna en vattenreservoar = vackrare och tåligare tak samt ökad regnvattenavrinning.

Optigreen skyddsmatta RMS 300


- skyddar tätskiktet från mekaniska skador.