Sedum ECO 5-25 är ett extensivt tak konstruerat för att ha låg vikt och likna naturlig vegetation. Det är kapabelt att utveckla sig själv utan något större underhåll. Växterna som används är av släktet sedum, dom kan växa under extrema förhållande och är bra på att föröka sig själva. Detta system används på tak med lutning mellan 5 och 25 grader, vid lutning över 22 grader måste det utredas om antiglidskydd behöver monteras. Sedum ECO är ett grönt tak med mycket högt ekologiskt värde, 99% av materialet är helt naturligt, ca 1% av återvunna textilfibrer och endast 0,1% plast.

 

 

Egenskaper

- optimalt för takkonstruktioner som ej tål höga              laster

- färdig växtyta, grönt direkt, producerad i Skåne

- lågt underhåll

- låg bygghöjd

- mycket högt ekologiskt värde 99% naturligt, 1% återvunnit material och ca 0,1% (6gr/kvm) plast (5-20 graders taklutning)

- mycket kostnadseffektivt system

 

Teknisk data

Vikt: 50-60 kg/m2

Bygghöjd: 60mm

Takets lutning: 5-25°

Vegetationstyp: Sedum

Avrinningskoefficient: 0,4-0,6

Nederbördsmagasin ca 20-25 liter/m2

Brandgodkänd enl Broof(t2) av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

 

 

 

 

All photos copyright © by Optigreen and

Svenska Naturtak AB

Sedumtak, 5-25 graders taklutning

(pdf 1,45MB)

(pdf 46.8kB)

(pdf 368kB)

(pdf 84.9kB)

(pdf 380kb)

(pdf 4.26MB)

Exempel på förekommande växter

Botaniska namn

Sedum album

Sedum sexangulare

Sedum lydium glaucum

Sedum reflexum

Sedum floriferum

Sedum spurium

Sedum Kamtschaticum

Sedum acre

Sedum rupestre

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Handelns namn

Vit fetknopp

Kantig fetknopp

Lydisk fetknopp

Stor fetknopp

Smaragd fetblad

Kaukasiskt fetblad

Kamtjatka fetblad

Gul fetknopp

Stor fetknopp

 

Svenska Naturtak sedummatta

Förodlade sedummattor för snabb och säker etablering, innehåller upp till 9 olika sedumsorter).

 

Svenska Naturtak substrat

(25-30mm)

Svenska Naturtak dränerings- och odlingssubstrat. Rekommenderad mängd substrat 25-30 liter/kvm.

 

Detta substrat är specifikt för extensivt tak med relativt låg vikt, stor porvolym som ger rötterna gott om syre för att förhindra "sur" växtbädd som kan ge upphov att mossa konkurrera ut sedum, substratet har mycket god vattenhållande förmåga.

 

Optigreen skydds- och vattenlagringsmatta typ RMS 500

Skyddar takmembranet mot skador och lagrar vatten. Gäller ej tak med lutning mer än 15° där den ersätts av dränerings matta typ 800 vid längre takfall.