Sedum ECO 1-5 är ett extensivt tak konstruerat för att ha låg vikt och likna naturlig vegetation. Det är kapabelt att utveckla sig själv utan något större underhåll. Växterna som används är av släktet sedum, dom kan växa under extrema förhållande och är bra på att föröka sig själva. Detta system har mycket god dränerande förmåga ner till 1 grads taklutning. Sedum ECO är ett grönt tak med mycket högt ekologiskt värde, 99% av materialet är helt naturligt, ca 1% av återvunna textilfibrer och endast 0,1% plast.


Egenskaper

- optimalt för takkonstruktioner som ej tål höga laster

- färdig växtyta, grönt direkt, producerad i Skåne

- lågt underhåll

- låg bygghöjd

- mycket högt ekologiskt värde 99% naturligt, 1% återvunnit material och ca 0,1% (6gr/kvm) plast

- mycket kostnadseffektivt system


Teknisk data

Vikt: 50 kg/m2 vattenmättat

Bygghöjd: 50mm

Takets lutning: 1-5°

Vegetationstyp: Sedum

Avrinningskoefficient: 0,6

Nederbördsmagasin ca. 20l/m2

Brandgodkänt enl Broof(t2 ) av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Sedum, 1-5 graders taklutning

(pdf 1,45MB)

(pdf 4.26MB)

All photos copyright © by Optigreen and 

Svenska Naturtak AB

Sedum ECO 1-5


Exempel på förekommande växter


Handelns namn

Sedum album

Sedum sexangulare

Sedum lydium glaucum

Sedum reflexum

Sedum floriferum

Sedum spurium

Sedum Kamtschaticum

Sedum acre

Sedum rupestre

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Vit fetknopp

Kantig fetknopp

Lydisk fetknopp

Stor fetknopp

Smaragd fetblad

Kaukasiskt fetblad

Kamtjatka fetblad

Gul fetknopp

Stor fetknopp

 

Botaniska namn

Svenska Naturtak sedummatta


Förodlade sedum mattor för snabb och säker etablering tjocklek 20-30mm

Innehåller upp till 9 sedumsorter. Fler sedumsorter överlever inte i Skandinavien på dessa tunna tak.


Svenska Naturtak odlings- och dräneringssubstrat. Rekommenderad mängd substrat 25 liter/kvm. Detta substrat är specifikt för extensivt tak med relativt låg vikt, stor porvolym som ger rötterna gott om syre för att förhindra "sur" växtbädd som ger mossa stor chans att konkurrera ut växterna, substratet har mycket god vattenhållande förmåga.

 

Optigreens skyddsmatta

typ RMS 300 förhindrar skador på takmembran.