All photos copyright © by Optigreen and Svenska Naturtak AB
Sedum 25-45 är ett extensivt tak konstruerat för att ha låg vikt och naturlig vegetation. Växter som kan växa under extrema förhållanden och ha en stor förmåga att föröka sig själv används, sedum och örtväxter. Den vanliga uppbyggnaden består av ett 60-80mm tjockt substratlager med sedumväxter. Detta system är ett av de få system i Skandinavien som är anpassat för så stora taklutningar men är ändå livskraftigt och vackert.


Egenskaper

-System för lång livslängd

-Flera olika systemlösningar

-Kostnadseffektiva och beprövade antislip system

-Bra isoleringsförmåga

-Går ej att jämföra med andra sedumtak som saknar substrat som växtmedia, kräver endast bevattning vid extrem torka


Teknisk data

Vikt: 90-110 kg/m2

Bygghöjd: 80-100mm

Takets lutning: 25-45 grader

Vegetationstyp: Sedum-Örter

Avrinningskoefficient: 0,4-0,6

Nederbördsmagasin ca 30-40 liter/m2


Sedumtak, 25-45 graders taklutning

(pdf 46.8kB)

(pdf 368kB)

(pdf 84.9kB)

(pdf 4.26MB)

Exempel på användbara växter

Sedum - Örter

Botaniska namn

Sedum/Örter

Anthemis tinctoria

Campanula rotundifolia

Dianthus carthusianorum

Hieracium aurantiacum

Hieracium pilosella

Petrorhagia saxifraga

Potentilla verna

Sanguisorba minor

Saponaria ocymoides

Sedum album Coral Carpet

Sedum sexangulare "White Tatra"

Sedum reflexum

Thymus serpyllum

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

-

 

-

-

 

Handelnsnamn

Färgkulle

Blåklocka

Chartreusenejlika

Rödfibbla

Gråfibbla

Klippnejlika

Fingerört

Pinpinell

Såpnejlika

Vit fetknopp

 

Kantig fetknopp

 

Stor fetknopp

Timjan

 

Svenska Naturtak sedummatta

Förodlade sedummattor för snabb och säker etablering, innehåller upp till 9 olika sorter.


Svenska Naturtak substrat

(60-80mm)

Substrat med god vattenhållande förmåga med stor porvolym.

 

Exempel på antislipsystem. Optigreen anti-slip system Typ N.

Enkel installation som förhindrar att substrat och sedummattor glider.


Optigreen dräneringsmatta typ 800

För vattenlagring och riktad dränering av överflödigt vatten, speciellt vid takfoten.