Sedum 0-2 är ett extensivt tak konstruerat för att ha låg vikt och likna naturlig vegetation. Det är kapabelt att utveckla sig själv utan något större underhåll. Växterna som används är av släktet sedum, dom kan växa under extrema förhållande och är bra på att föröka sig själva.


Egenskaper

-optimalt för takkonstruktioner som ej tål höga     

 laster

-färdig växtyta, grönt direkt, producerad i Skåne

-lågt underhåll

-låg bygghöjd

- 5-9 sorters sedum

-går ej att jämföras med andra lätta sedumtak på       

 marknaden som saknar extra substrat i sin   

 uppbyggnad


Teknisk data

Vikt: 50 kg/m2 vattenmättat

Bygghöjd: 50-60 mm

Takets lutning: 0-5°

Vegetationstyp: Sedum 5-9 sorter

Avrinningskoefficient: 0,6

Nederbördsmagasin ca. 20l/m2

Brandgodkänt enl Broof(t2 ) av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut


All photos copyright © by Optigreen and 

Svenska Naturtak AB

Sedumtak, 0-2 graders taklutning

(pdf 1,45MB)

(pdf 267kB)

(pdf 46.8kB)

(pdf 368kB)

(pdf 84.9kB)

(pdf 66.4MB)

(pdf 4.26MB)

Förekommande växter


Botaniska namn

Sedum album

Sedum sexangulare

Sedum lydium glaucum

Sedum reflexum

Sedum floriferum

Sedum spurium

Sedum Kamtschaticum

Sedum acre

Sedum rupestre

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Handelns namn

Vit fetknopp

Kantig fetknopp

Lydisk fetknopp

Stor fetknopp

Smaragd fetblad

Kaukasiskt fetblad

Kamtjatka fetblad

Gul fetknopp

Stor fetknopp

 

Svenska Naturtak sedummatta

 

Förodlade sedum mattor för snabb och säker etablering, tjocklek 2-3 cm.

Innehåller upp till 9 sedumsorter. Fler sedumsorter överlever inte i Skandinavien på dessa tunna tak.

 

Svenska Naturtak odlingssubstrat. Rekommenderad mängd substrat 25-30 liter/kvm.


Detta substrat är specifikt för extensivt tak med relativt låg vikt, stor porvolym som ger rötterna gott om syre för att förhindra "sur" växtbädd som ger mossa stor chans att konkurrera ut växterna, substratet har mycket god vattenhållande förmåga.

Optigreen dränerings- och vattenhållande system

typ FKD 25 (25mm)


Effektiv förmåga att dränera sig på överskottsvatten. Förhindrar vattensamlingar på lågt lutande tak. Sedum som står i vatten surnar och dör.

Vattenhållande, ger växterna en vattenreservoar vilket ger vackrare och tåligare tak.


Optigreens skyddsmatta

typ RMS 300 förhindrar skador på takmembran.