Taklösningar |
 
     
 
   


Sedumtak, 5-25 graders taklutning

Sedum ECO 5-25 är ett extensivt tak konstruerat för att ha låg vikt och likna naturlig vegetation. Det är kapabelt att utveckla sig själv utan något större underhåll. Växterna som används är av släktet sedum, dom kan växa under extrema förhållande och är bra på att föröka sig själva. Detta system används på tak med lutning mellan 5 och 25 grader, vid lutning över 22 grader måste det utredas om antiglidskydd behöver monteras, vänligen hör av er. Sedum ECO är ett grönt tak med mycket högt ekologiskt värde, 99% av materialet är helt naturligt, ca 1% av återvunna textilfibrer och endast 0,1% plast.

För vidare information om Sedum på mark:
Egenskaper


- optimalt för takkonstruktioner som ej tål höga laster

- färdig växtyta, grönt direkt, producerad i Skåne

- litet underhåll

- låg bygghöjd

- mycket högt ekologiskt värde 99% naturligt, 1% återvunnit material och ca 0,1% (6gr/kvm) plast (5-15 graders taklutning)

- mycket kostnadseffektivt systemTeknisk data

Vikt: 50-60 kg/m2
Bygghöjd: 50mm
Takets lutning: 5-25°
Vegetationstyp: Sedum
Vattenbindning: 40-60 %
Avrinningskoefficient: 0,6
Vattenförvar: ca 20 liter/m2
Brandgodkänd enl Broof(t2) av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
Läs mer...

(pdf 1,45MB)
(pdf 48,2kB)
(pdf 663kB)
(pdf 84,9kB)
(pdf 66,4MB) 


 
     
Sedum ECO 5-25
99% naturliga och ca 1% återvunnit material
 

 
     


Exempel på användbara växter

Sedum  
 
Botaniska namn
Handelns namn
 
 
Sedum album
-
Vit fetknopp
 
Sedum sexangulare
-
Kantig fetknopp
 
Sedum lydium glaucum
-
Lydisk fetknopp
 
Sedum reflexum
-
Stor fetknopp
 
Sedum floriferum
-
Smaragd fetblad
 
Sedum spurium
-
Kaukasiskt fetblad
 
Sedum Kamtschaticum
-
Kamtjatka fetblad
 
Sedum acre
-
Gul fetknopp
 
Sedum rupesre
-
Stor fetknopp
 
       
       


Svenska Naturtak sedummatta

Förodlade sedummattor för snabb och säker etablering. (Alternativt 5-15° sådd innehåller upp till 9 olika sedumsorter)

Kommer snart!


 


Svenska Naturtak substrat
(30-40mm)

Svenska Naturtak dränerings- och odlingssubstrat. Rekommenderad mängd substrat 30-40 liter/kvm.

5-10 grader taklutning – 30 liter/kvm

10-15 grader taklutning – 35 liter/kvm

15-25 grader taklutning – 40 liter/kvm

Detta substrat är specifikt för extensivt tak med relativt låg vikt, stor porvolym som ger rötterna gott om syre för att förhindra "sur" växtbädd som ger mossa stor chans att konkurrera ut växterna, substratet har mycket god vattenhållande förmåga.

(pdf 68,4kB)

 


Optigreen dräneringsmatta typ 800

För vattenlagring och riktad dränering av överflödigt vatten, vid takfoten (används på hela takytan samt ersättning för RMS 500 för tak med en taklutning på 15 ° eller högre samt 1/5 av taklängden om längden överstiger 6m).

(pdf 111kB)

 


Optigreen skydds- och vattenlagringsmatta typ RMS 500

Skyddar takmembranet mot skador och lagrar vatten. Gäller ej tak med lutning mer än 15° där den ersätts av dränerings matta typ 800.

(pdf 33,2kB)


 
  
All photos copyright © by Optigreen
Site hosted and created by bafox