Taklösningar |
 
     
 
   


Sedumtak, 0-5 graders taklutning

Sedum 0-2 är ett extensivt tak konstruerat för att ha låg vikt och likna naturlig vegetation. Det är kapabelt att utveckla sig själv utan något större underhåll. Växterna som används är av släktet sedum, dom kan växa under extrema förhållande och är bra på att föröka sig själva. Optigreens Extensivt grönataksystem är användbart både på plana och lutande tak, med en uppbyggnadsvikt från 50kg/m2 vattenmättat. Detta systemet går utmärkt att anlägga i rondeller, på refuger mm.


För vidare information om Sedum på mark:
Egenskaper

-optimalt för takkonstruktioner som ej tål höga laster

-färdig växtyta, grönt direkt, producerad i Skåne

-lågt underhåll

-låg bygghöjd

- 5-9 sorters sedum

-går ej att jämföras med andra lätta sedumtak på marknaden som saknar extra substrat i sin uppbyggnadTeknisk data

Vikt: 50 kg/m2 vattenmättat
Bygghöjd: 50mm
Takets lutning: 0-5°
Vegetationstyp: Sedum 5-9 sorter
Vattenbindning: 40 - 50 %
Avrinningskoefficient: 0,6
Vattenförvar: ca. 20l/m2
Brandgodkänt enl Broof(t2 ) av SP Sveriges Tekniska ForskningsinstitutLäs mer...

(pdf 1,45MB)
(pdf 267kB)
(pdf 18,3kB)
(pdf 297kB)
(pdf 84,9kB)
(pdf 66,4MB) 


 
     
Sedum 0-2  

 
     


Funktionella växter:
Sedum

Botaniska namn
Handelns namn
 
 
Sedum album
Vit fetknopp
 
Sedum sexangulare
-
Kantig fetknopp
 
Sedum lydium glaucum
-
Lydisk fetknopp
 
Sedum reflexum
-
Stor fetknopp
 
Sedum floriferum
-
Smaragd fetblad
 
Sedum spurium
-
Kaukasiskt fetblad
 
Sedum Kamtschaticum
-
Kamtjatka fetblad
 
Sedum acre
-
Gul fetknopp
 
Sedum rupestre
-
Stor fetknopp
 


Svenska Naturtak sedummatta

Förodlade sedum mattor för snabb och säker etablering innehåller minst 25 liter substrat/kvm.
Innehåller upp till 9 sedumsorter. Fler sedumsorter överlever inte i Skandinavien på dessa tunna tak.

Kommer snart!

 


Svenska Naturtak odlingssubstrat. Rekommenderad mängd substrat 25-30 liter/kvm.

Detta substrat är specifikt för extensivt tak med relativt låg vikt, stor porvolym som ger rötterna gott om syre för att förhindra "sur" växtbädd som ger mossa stor chans att konkurrera ut växterna, substratet har mycket god vattenhållande förmåga.

(pdf 68,4kB)


 Optigreen dränerings- och vattenhållande system
typ FKD 25 (25mm)

Effektiv förmåga att dränera sig på överskottsvatten. Förhindrar vattensamlingar på lågt lutande tak. Sedum som står i vatten surnar och dör. Vattenhållande, ger växterna en vattenreservoar vilket ger vackrare och tåligare tak.

(pdf 126kB)


 


Optigreens skyddsmatta
typ RMS 300 förhindrar skador på takmembran

(pdf 49,3kB)

 
  
All photos copyright © by Optigreen
Site hosted and created by bafox