Platsodlat sedumtak är ett extensivt tak konstruerat för att ha låg vikt och likna naturlig vegetation som är kapabel att utveckla sig själv utan något större underhåll. Växter som kan växa under extrema förhållanden och ha en stor förmåga att föröka sig själv används ex mossa, sedumväxter, gräs och örter. Den vanliga uppbyggnaden består av ett 60mm tjockt substratlager.


Egenskaper

-kostnadseffektivt grönt tak system

-lågt underhåll

-biologisk mångfald

-bra isoleringsförmåga


Teknisk data

Vikt: Från 70 kg/m2

Bygghöjd: från 70mm

Takets lutning: 0-5° (0-9 %)

Vegetationstyp: Sedum och örter

Avrinningskoefficient: från 0,5 - 0,6

Nederbördsmagasin från 25 l/m2

Brandgodkänt enl Broof(t2 ) av SP Sveriges Tekniska ForskningsinstitutLäs mer...


All photos copyright © by Optigreen

Platsodlat sedum

0-5 graders taklutning

(pdf 1,45MB)

(pdf 267kB)

(pdf 46.8kB)

(pdf 368kB)

(pdf 84.9kB)

(pdf 4.26MB)

Platsodlat Sedumtak 0-5

Exempel på användbara växter

Sedum - Örter

Botaniska namn

Sedum/Örter

Anthemis tinctoria

Campanula rotundifolia

Dianthus carthusianorum

Hieracium aurantiacum

Hieracium pilosella

Petrorhagia saxifraga

Potentilla verna

Sanguisorba minor

Saponaria ocymoides

Sedum album Coral Carpet

Sedum sexangulare "White Tatra"

Sedum reflexum

Sedum spurium

Sempervivum arachnoideum

Sempervivum montanum

Thymus serpyllum

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

-

 

-

-

-

 

-

-

Handelns namn

Färgkulle

Blåklocka

Chartreusenejlika

Rödfibbla

Gråfibbla

Klippnejlika

Fingerört

Pinpinell

Såpnejlika

Vit fetknopp


Kantig fetknopp


Stor fetknopp

Kaukasiskt fetblad

Spindelvävstaklök


Bergstaklök

Timjan


Sedumskott

 

Strös ut på substratet och vattnas regelbundet de första veckorna. Minst 75% av takytan är täckt efter 12-36 månader vid rätt underhåll.

 

Svenska Naturtak odlingssubstrat

 

Detta substrat är specifikt för extensivt tak med relativt låg vikt, stor porvolym som ger rötterna gott om syre för att förhindra "sur" växtbädd som ger mossa stor chans att konkurrera ut växterna, substratet har mycket god vattenhållande förmåga. Rek mängd minst 60 liter/kvm.

 

Optigreen inspektionsbrunn, monteras vid avlopp om taket är låglutande med brunnar.


Optigreen dräneringssystem

FKD 25 (25mm)


-Effektiv dränering av regnvatten


-Förhindrar vattensamlingar på lågt lutande tak och tak med långt mellan avloppsbrunnar


-Vattenhållande, ger växterna en vattenreservoar vilket ger vackrare och tåligare växter.


-Låg vikt med hög dräneringskapacitet.


Optigreens skyddsmatta typ

RMS 300.


Förhindrar skador på takmembranet.