Semiintensivt grönt tak som är utformat för att kunna använda ett större urval av växter som perenna plantor, vilda blommor, buskar etc. med minimalt underhåll.


Egenskaper

-olika bygghöjder tillgängliga

-stort urval av växter

-gröna tak med biodiversitet

-livsmiljö för fjärilar, bi och andra nyttoinsekter

-lång livslängd

-färgrikt med blommande växter

-hög vattenupptagningsförmåga

-utmärkt isoleringsförmåga

(kort återbetalningstid)


Teknisk data

Vikt: 100-300 kg/m2

Bygghöjd: 100-250mm

Takets lutning: 0-5° (0-9%)

Vegetationstyp: Buskar-vedartade växter - sedum - gräs - ängblommor - örter.

Avrinningskoefficient: 0,2– 0,6

Nederbördsmagasin ca. 30-80 l/m2Undantag från BroofT2 Brandklassificering

"Enl BBR 5:11 finns möjlighet till alternativ utformning för objektspecifika lösningar, vilket innebär att man kan göra på ett annat sätt än kraven i BBR.

Det förutsätter att byggnadens totala brandskydd blir minst lika bra som om alla krav hade uppfyllts. detta ska verifieras genom särskild utredning”Naturtak sedum-gräs-ört-ängsblommor


(pdf 77kB)

(pdf 337kB)

(pdf 52.5kB)

(pdf 4.26MB)

All photos copyright © by Optigreen and

Svenska Naturtak AB

Naturtak Sedum - Gräs - Ört - Ängsblommor

Ett urval vad som bl. a kan odlas

Sedum - örter - ängsblommor

Botaniska namn

Sedum/Örter

-

-

-

-

-

-

-

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

-

-

 

-

-

-

-

-

Handelns namn

Röllika

Sten röllika

Gräslök

Kattfot

Färgkulla

Väddklint

Prästkrage

 

Brödranejlika

Gråfibbla

Rödfibbla

Klippnejlika

Femfingerört

Praktbrunört

Pimpinell

Såpnejlika

Vit fetknopp

 

Stor fetknopp

Kantig fetknopp

 

Kaukasiskt fetblad

Stortimjan

Backtimjan

Violkungsljus

Praktveronika

Achillea millefolium

Achillea tomentosa

Allium schoenoprasum

Antennaria dioica

Anthemis tinctoria

Centaurea scabiosa

Chrysanthemum leucanthemum

Dianthus carthusianorum

Hieracium pilosella

Hieracium x rubrum

Petrorhagia saxifraga

Potentilla verna

Prunella grandiflora

Sanguisorba minor

Saponaria ocymoides

Sedum album "Coral Carpet"

Sedum reflexum

Sedum sexangulare "White Tatra"

Sedum spurium

Thymus montanus

Thymus serpyllum 

Verbascum phoeniceum

Veronica teucrium

Sedum-ört-ängsmatta odlad i Sverige

för snabb och säker etablering.

Svenska Naturtak odlingssubstrat

Detta substrat är specifikt för extensivt tak med relativt låg vikt, stor porvolym som ger rötterna gott om syre för att förhindra "sur" växtbädd som ger mossa stor chans att konkurrera ut växterna, substratet har mycket god vattenhållande förmåga. Rek mängd minst 80 liter/kvm.


Optigreen fleecematta typ 105

Förhindrar fina partiklar att rinna ner till dräneringslagret och täppa igen dräneringshålen.

 

Optigreen inspektionsbrunn.

 

Optigreen dränering- och vattenhållande skiva

FKD 40 (40mm)


-Effektiv dränering av regnvatten

-Förhindrar vattensamlingar på lågt lutande tak och tak med långt mellan avloppsbrunnar

-Vattenhållande, ger växterna en vattenresavoar = vackrare och tåligare växter.

Optigreen skydds och vattenförvarings matta RMS 300

Förhindrar skador på takmembranet.