Här hittar ni några av våra samlade dokument kring våra produkter.

Underhållsdokument

pdf (59,7kB)

- Skötsel och underhåll av Sedumtak

Utförandebeskrivning

- Utförandebeskrivning Platsodlat Sedum 0-5

pdf (46,8kB)

pdf (46,8kB)

- Utförandebeskrivning Sedum 0-2

- Utförandebeskrivning Sedum 25-45

pdf (48,2kB)

- Utförandebeskrivning Sedum ECO 1-5

pdf (47,3kB)

- Utförandebeskrivning Sedum ECO 5-25

pdf (48,2kB)

- Utförandebeskrivning Sedum Gräs Ört Äng

pdf (52,5kB)

Broschyrer

- Optigreen katalog

pdf (8,0MB)

- Installationsbeskrivning Sedum ECO

pdf (1,4MB)

pdf (44kB)

pdf (368kB)

pdf (327kB)

pdf (192kB)

pdf (636kB)

pdf (663kB)

pdf (520kB)

pdf (250 kB)

pdf (380kB)

pdf (16MB)

pdf (500 kB)

- Brandklassificeringsrapport

- Artikellista

- CAD Platsodlat Sedum 0-5

- CAD Sedum 25-45

- CAD Sedum ECO 1-5

- CAD Sedum 0-2

- CAD Sedum ECO 5-25

- CAD Sedum som marktäckare

Installationsbeskrivningar

CAD-dokument

- Installationsbeskrivning Platsodlat Sedum 0-5

- Installationsbeskrivning Sedum 0-2


- Installationsbeskrivning Sedum-Ört-Gräs


Ladda ner