All photos copyright © by Optigreen and

Svenska Naturtak AB
Dagvattenfördröjande extensiva och intensiva tak som är utformat för att kunna använda ett större urval av växter som perenna plantor, vilda blommor, buskar etc. samt även publika tak.


Egenskaper

- avrinningsfördöjande

- stort urval av växter

- livsmiljö för fjärilar, bi och andra nyttoinsekter

- lång livslängd

- vattenhållande upp till 150mm nederbörd

- fungerar även på stenlagda tak

- Ökad avdunstning prestanda tack vare    integrerade kapillärsystem

- avrinning justerbar till mindre än 1 l/s med Flow ControlTeknisk data

Vikt: 90-520 kg/m2

Bygghöjd: 90-460mm

Takets lutning: 0-5° (0-9%)

Vegetationstyp: Buskar-vedartade växter - sedum - ängblommor - örter - gräsmattor mm.

Avrinningskoefficient från Cs= 0.01

Vattenmagasin ca. 21-150 l/m2

Blue Roof - dagvattenfördröjningEtt urval vad som bl. a kan odlas

Sedum - örter - ängsblommor

Botaniska namn

Sedum/Örter

-

-

-

-

-

-

-

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

-

-

 

-

-

-

-

-

Handelns namn

Röllika

Sten röllika

Gräslök

Kattfot

Färgkulla

Väddklint

Prästkrage

 

Brödranejlika

Gråfibbla

Rödfibbla

Klippnejlika

Femfingerört

Praktbrunört

Pimpinell

Såpnejlika

Vit fetknopp

 

Stor fetknopp

Kantig fetknopp

 

Kaukasiskt fetblad

Stortimjan

Backtimjan

Violkungsljus

Praktveronika

Achillea millefolium

Achillea tomentosa

Allium schoenoprasum

Antennaria dioica

Anthemis tinctoria

Centaurea scabiosa

Chrysanthemum leucanthemum

Dianthus carthusianorum

Hieracium pilosella

Hieracium x rubrum

Petrorhagia saxifraga

Potentilla verna

Prunella grandiflora

Sanguisorba minor

Saponaria ocymoides

Sedum album "Coral Carpet"

Sedum reflexum

Sedum sexangulare "White Tatra"

Sedum spurium

Thymus montanus

Thymus serpyllum 

Verbascum phoeniceum

Veronica teucrium

Sedum-ört-ängsmatta odlad i Sverige

för snabb och säker etablering.

Svenska Naturtak odlingssubstrat

Detta substrat är specifikt för extensivt tak med relativt låg vikt, stor porvolym som ger rötterna gott om syre för att förhindra "sur" växtbädd som ger mossa stor chans att konkurrera ut växterna, substratet har mycket god vattenhållande förmåga. Rek mängd minst 60 liter/kvm.


Optigreen fleecematta typ 105

Förhindrar fina partiklar att rinna ner till dräneringslagret och täppa igen dräneringshålen.

 

Optigreen inspektionsbrunn.

 

Meander 30 

 

Plastpanel tillverkad av djupdragen återvunnet HDPE för användning på extensiva gröna tak med lutningar upp till 5 °.

Ingen vattenlagringsfunktion. Kanalsystem på undersidan för dränering med en stark fördröjande avrinning.

Optigreen skydds och vattenförvarings matta RMS 300

Förhindrar skador på takmembranet.